“แอร์เอเชีย” ส่งโฆษณาชุดใหม่ “ขอใส่ใจให้หายคิดถึง”

              สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดตัวหนังโฆษณาแคอ่านเพิ่มเติม ““แอร์เอเชีย” ส่งโฆษณาชุดใหม่ “ขอใส่ใจให้หายคิดถึง””