“แอร์เอเชีย” เปิดเส้นทางบิน “เวียงจันทน์ -หลวงพระบาง” ประเทศลาว

         &อ่านเพิ่มเติม ““แอร์เอเชีย” เปิดเส้นทางบิน “เวียงจันทน์ -หลวงพระบาง” ประเทศลาว”