“15จี-เอิร์นนิ่ง” ประกาศผู้ชนะกิจกรรม “The 15 Game Idols Project”

ดร.ภัฏฐกรณ์ วรายนต์พินิจ ผู้บริหาร บริษัท 15จี-เอิร์นนิอ่านเพิ่มเติม ““15จี-เอิร์นนิ่ง” ประกาศผู้ชนะกิจกรรม “The 15 Game Idols Project””