“The Lake บึงกาฬ” เปิดตัวยิ่งใหญ่สัตว์ประหลาดสายพันธุ์ใหม่

              บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานเอ่านเพิ่มเติม ““The Lake บึงกาฬ” เปิดตัวยิ่งใหญ่สัตว์ประหลาดสายพันธุ์ใหม่”

รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ขอพรองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อแสงสว่างฟ้า

รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ พอ่านเพิ่มเติม “รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ขอพรองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อแสงสว่างฟ้า”

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปรู้จักพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ริมน้ำเจ้าพระยา ตำบลบางตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ อาสาพาท่องอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปรู้จักพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ริมน้ำเจ้าพระยา ตำบลบางตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี”

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปรู้จักร้านอาหารพูนวิไล ริมน้ำมูล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รสชาติอาหารแซบๆแบบชาวอีสานหรือภาคอีสาน

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ วันนี้ขอพาอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปรู้จักร้านอาหารพูนวิไล ริมน้ำมูล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รสชาติอาหารแซบๆแบบชาวอีสานหรือภาคอีสาน”

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปสัมผัสวิถีชีวิตคนรักช้างริมน้ำมูลกับลำน้ำชีในเขตบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ วันนี้เป็นอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปสัมผัสวิถีชีวิตคนรักช้างริมน้ำมูลกับลำน้ำชีในเขตบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์”

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปรู้จักกับเรื่องราวของช้างบ้านตากลางของการเสวนาในศูนย์คชศึกษา แล้วเปิดตัวE-book คชศาสตร์ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ ขอพาไปรู้จอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปรู้จักกับเรื่องราวของช้างบ้านตากลางของการเสวนาในศูนย์คชศึกษา แล้วเปิดตัวE-book คชศาสตร์ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์”

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวสัมผัสโลกของช้างในหมู่บ้านตากลางหรือศูนย์คชศึกษา-บ้านตากลางตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ วันนี้ผมจะอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวสัมผัสโลกของช้างในหมู่บ้านตากลางหรือศูนย์คชศึกษา-บ้านตากลางตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ “

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวตามตำนานเล่าขานของชุมชนบ้านตาดทอง ชุมชนเก่าแก่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนในเมืองยศสุนทร-เมืองยโสธรนั้นคือ ธาตุก่องข้าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ จะพาท่องเทอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวตามตำนานเล่าขานของชุมชนบ้านตาดทอง ชุมชนเก่าแก่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนในเมืองยศสุนทร-เมืองยโสธรนั้นคือ ธาตุก่องข้าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร”

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วัดศรีธรรมารามบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ขอพรองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยศสุนทรคือ หลวงพ่อพระสุก

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ ท่องเที่ยวอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วัดศรีธรรมารามบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ขอพรองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยศสุนทรคือ หลวงพ่อพระสุก”

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปรู้จักวัดมหาธาตุสำคัญของเมืองยศสุนทรหรือเมืองยโสธรประดิษฐานพระพุทธรูปองค์พระแก้วหยดน้ำค้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ พาไปรู้จักอ่านเพิ่มเติม “เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาไปรู้จักวัดมหาธาตุสำคัญของเมืองยศสุนทรหรือเมืองยโสธรประดิษฐานพระพุทธรูปองค์พระแก้วหยดน้ำค้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร”