EU-Asia จัดประชุมนานาชาติเรื่อง “การดื้อยาฆ่าเชื้อ” หรือ AMR  ต้นเหตุคนไทยเสียชีวิตปีละ 38,000 คน คาดอีก 30 ปีจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาทั่วโลก ปีละ 10 ล้านคน

EU-Asia ประสานความร่วมมือ เตรียมจัดการประชุมนานาชาติระดอ่านเพิ่มเติม “EU-Asia จัดประชุมนานาชาติเรื่อง “การดื้อยาฆ่าเชื้อ” หรือ AMR  ต้นเหตุคนไทยเสียชีวิตปีละ 38,000 คน คาดอีก 30 ปีจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาทั่วโลก ปีละ 10 ล้านคน”