“เอ็ม พิคเจอร์ส” แตะมือ “กันตนา” ทุ่มงบทำหนัง 5 เรื่อง ผลักดัน Soft Power ผ่านทางสื่อภาพยนตร์

              บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ อ่านเพิ่มเติม ““เอ็ม พิคเจอร์ส” แตะมือ “กันตนา” ทุ่มงบทำหนัง 5 เรื่อง ผลักดัน Soft Power ผ่านทางสื่อภาพยนตร์”

เรือนภรณ์​ภักดี​ เรือนไทยบางบอน

เรือนภรณ์​ภักดี​ เรือนไทยบางบอน        ทำพิธีเปิดออ่านเพิ่มเติม “เรือนภรณ์​ภักดี​ เรือนไทยบางบอน”

ช่างภาพระดับโลก จัดแสดงภาพถ่าย “คนงานก่อสร้าง — Asian Workers Covered”

ช่างภาพระดับโลก จัดแสดงภาพถ่าย “คนงานก่อสร้าง — Aอ่านเพิ่มเติม “ช่างภาพระดับโลก จัดแสดงภาพถ่าย “คนงานก่อสร้าง — Asian Workers Covered””