ครั้งแรกประเทศไทย วช. จับมือ สทน. – ม.นเรศวร ฉายรังสีส้มโอสำเร็จส่งออกอเมริกา

               วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแอ่านเพิ่มเติม “ครั้งแรกประเทศไทย วช. จับมือ สทน. – ม.นเรศวร ฉายรังสีส้มโอสำเร็จส่งออกอเมริกา”

 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท  นำทีมวิจัย และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนหลงลับแลและหมอนทองเพื่อการส่งออกต่างประเทศ

          อ่านเพิ่มเติม ” รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท  นำทีมวิจัย และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนหลงลับแลและหมอนทองเพื่อการส่งออกต่างประเทศ”

THE BEST OF NAKHONPATHOM 2022 อลังการงานวัด ส้มโอ และของดีนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม รวมร้านส้มโอคุณภาพดี จากชาวสวนในจังหวัดนครปฐม มาจำหน่าย

               นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจอ่านเพิ่มเติม THE BEST OF NAKHONPATHOM 2022 อลังการงานวัด ส้มโอ และของดีนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม รวมร้านส้มโอคุณภาพดี จากชาวสวนในจังหวัดนครปฐม มาจำหน่าย