ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสุธาทิพย์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสุธาทิพย์เข้าร่วม งานแข่งขัน Help and beauty World champianship 2022

               คุณอำภา ชาญรบ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพอ่านเพิ่มเติม “ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสุธาทิพย์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสุธาทิพย์เข้าร่วม งานแข่งขัน Help and beauty World champianship 2022”