“Conicle” มุ่งสร้าง Solution การเรียนรู้แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด Everyday Learning Experience เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับองค์กร พร้อมต่อยอด HRTech สู่ PeopleTech รองรับเทรนด์ Lifelong Learning

               “Conicle” สตาร์ทอัพ Series A สัญชาติไทย อ่านเพิ่มเติม ” “Conicle” มุ่งสร้าง Solution การเรียนรู้แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด Everyday Learning Experience เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับองค์กร พร้อมต่อยอด HRTech สู่ PeopleTech รองรับเทรนด์ Lifelong Learning”

บลูบิค กรุ๊ป ชี้ดิจิทัล ดิสรัปชั่น ดันธุรกิจที่ปรึกษาโต 20% ชูจุดแข็งเข้าใจเทคโนโลยีเชิงลึกผ่านการลงทุนสตาร์ทอัพ สร้างนวัตกรรมใหม่ตั้งเป้าขึ้นเบอร์ 1 ใน 5 ปี

บลูบิค กรุ๊ป ชี้ดิจิทัล ดิสรัปชั่น ดันธุรกิจที่ปรึกษาโตอ่านเพิ่มเติม “บลูบิค กรุ๊ป ชี้ดิจิทัล ดิสรัปชั่น ดันธุรกิจที่ปรึกษาโต 20% ชูจุดแข็งเข้าใจเทคโนโลยีเชิงลึกผ่านการลงทุนสตาร์ทอัพ สร้างนวัตกรรมใหม่ตั้งเป้าขึ้นเบอร์ 1 ใน 5 ปี”