สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่53

          อ่านเพิ่มเติม “สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่53”

วันแม่แห่งชาติ ปี 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ชวนร่วมการกุศล บอกรักแม่ออนไลน์ ซื้อดอกมะลิดิจิทัล ช่วยผู้เดือดร้อน ผู้ขาดแคลนทั่วไทย

ชวนบอกรักแม่ออนไลน์ ซื้อดอกมะลิดิจิทัลกับสมาคมสภาสังคมสอ่านเพิ่มเติม “วันแม่แห่งชาติ ปี 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ชวนร่วมการกุศล บอกรักแม่ออนไลน์ ซื้อดอกมะลิดิจิทัล ช่วยผู้เดือดร้อน ผู้ขาดแคลนทั่วไทย”