การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)

         &อ่านเพิ่มเติม “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ , กรมควบคุมมลพิษ และเครือข่ายหน่วยงานวิจัย ร่วมมือทางวิชาการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยอ่านเพิ่มเติม “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ , กรมควบคุมมลพิษ และเครือข่ายหน่วยงานวิจัย ร่วมมือทางวิชาการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5”

TBCSD เปิดเวทีระดมสมองเร่งหาทางออกปัญหา PM2.5

ระดมภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถกประเด็น “ภาคธุรกิจไอ่านเพิ่มเติม “TBCSD เปิดเวทีระดมสมองเร่งหาทางออกปัญหา PM2.5”