มูลนิธิ Five For All ส่งศิลปินร่วมบรรเลงเพลงกล่อมผู้ฟังในงาน Mini Talk กทม. ชวนชี้ช่องทางสร้างอาชีพกับ ตลาด 50 ปี กทม

         &อ่านเพิ่มเติม “มูลนิธิ Five For All ส่งศิลปินร่วมบรรเลงเพลงกล่อมผู้ฟังในงาน Mini Talk กทม. ชวนชี้ช่องทางสร้างอาชีพกับ ตลาด 50 ปี กทม”