แสดงความยินดี ผอ.อ.ส.ค.คนใหม่

          นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการองค์การส่อ่านเพิ่มเติม “แสดงความยินดี ผอ.อ.ส.ค.คนใหม่”