ชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดฝึกอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน ขั้นพื้นฐาน

ชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดฝึกอบรมศิลปอ่านเพิ่มเติม “ชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดฝึกอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน ขั้นพื้นฐาน”