อ.สุกัญญ์วรา ไพศาลธิติรัช นำทีม แหม่มวิเวียน ระวี มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ศูนย์พักคอยวัดทับไทร

24 กค.2564 อ.สุกัญญ์วรา ไพศาลธิติรัช และศิษยานุศิษย์ แหอ่านเพิ่มเติม “อ.สุกัญญ์วรา ไพศาลธิติรัช นำทีม แหม่มวิเวียน ระวี มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ศูนย์พักคอยวัดทับไทร”