สำนักงานกำลังพล  รับมอบน้ำดื่มจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์

พลตำรวจโทอิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังอ่านเพิ่มเติม “สำนักงานกำลังพล  รับมอบน้ำดื่มจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์”