พล.ต.ต.ดร.ชยุต รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ตัวแทนพรรคฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานประเพณี “ทำบุญทอดเทียนรวม” วัดบูรพาห้วยหลาว จ.มหาสารคาม

         &อ่านเพิ่มเติม “พล.ต.ต.ดร.ชยุต รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ตัวแทนพรรคฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานประเพณี “ทำบุญทอดเทียนรวม” วัดบูรพาห้วยหลาว จ.มหาสารคาม”

“พรรคเพื่อชาติ” รีแบรนด์ใหญ่ ชูคนรุ่นใหม่ “ติยะไพรัช” นั่งหัวหน้า…ดัน “เรืองสุวรรณ” นั่งเลขาพรรค

         &อ่านเพิ่มเติม ““พรรคเพื่อชาติ” รีแบรนด์ใหญ่ ชูคนรุ่นใหม่ “ติยะไพรัช” นั่งหัวหน้า…ดัน “เรืองสุวรรณ” นั่งเลขาพรรค”