ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงอ่านเพิ่มเติม “ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล”

เจ้าคุณธงชัย และ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานในพิธีสมโภชน์อุโบสถ และตัดหวายลูกนิมิตลูกเอก วัดมงคลสวัสดิ์ จ.ชลบุรี

เจ้าคุณธงชัย และ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานในพิธีสมอ่านเพิ่มเติม “เจ้าคุณธงชัย และ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานในพิธีสมโภชน์อุโบสถ และตัดหวายลูกนิมิตลูกเอก วัดมงคลสวัสดิ์ จ.ชลบุรี”

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ  เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและของรางวัล จาก ซีพีเอฟ  ที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ  เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและของราอ่านเพิ่มเติม “พลเอกณัฐ อินทรเจริญ  เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและของรางวัล จาก ซีพีเอฟ  ที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑”

ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ ร่วมจัดเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ ท่านพลเอกณัฐ อินทร์เจริญ เป็น “ปลัดกระทรวงกลาโหม”

ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ ร่วมจัดเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ ท่านอ่านเพิ่มเติม “ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ ร่วมจัดเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ ท่านพลเอกณัฐ อินทร์เจริญ เป็น “ปลัดกระทรวงกลาโหม””

ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง  หารายได้ให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  พร้อมชมนิทรรศการ “เขี้ยวเสือแห่งสยาม”

ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์อ่านเพิ่มเติม “ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง  หารายได้ให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  พร้อมชมนิทรรศการ “เขี้ยวเสือแห่งสยาม””

ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี

ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเป็นพระอ่านเพิ่มเติม “ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี”