สกู๊ปพิเศษ : “นันทนา วีระชน” ฉายา “นักเขียนมือทอง” เกษียณงานเขียนหันมารับตัดชุด สร้างสุขตัวเอง

สกู๊ปพิเศษ “นันทนา วีระชน” ฉายา “นักเขียนมือทอง” เกษียณอ่านเพิ่มเติม “สกู๊ปพิเศษ : “นันทนา วีระชน” ฉายา “นักเขียนมือทอง” เกษียณงานเขียนหันมารับตัดชุด สร้างสุขตัวเอง”