“กอ.รมน.” จัดประกวดกิจกรรม “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์”

              กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักอ่านเพิ่มเติม ““กอ.รมน.” จัดประกวดกิจกรรม “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์””