ดร.ภัทร์ฯ ปธ.กก.บริษัท อีสเทิร์นเฮิร์บ-เวชกรโอสถ มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเคอร่า (Kerra) แก่นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นำไปช่วยผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่ รพ.สนาม และศูนย์พักคอยในพื้นที่เขตเทศบาลนนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศอ่านเพิ่มเติม “ดร.ภัทร์ฯ ปธ.กก.บริษัท อีสเทิร์นเฮิร์บ-เวชกรโอสถ มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเคอร่า (Kerra) แก่นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นำไปช่วยผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่ รพ.สนาม และศูนย์พักคอยในพื้นที่เขตเทศบาลนนทบุรี”