เดอะหน่อง พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผู้การสระบุรี ร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก

               วันที่ 26 มิ.ย.2565 ที่ ภ.จว.สระบุรี ต.ทอ่านเพิ่มเติม “เดอะหน่อง พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผู้การสระบุรี ร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก”