จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ เปิดเทศกาลอินทผลัมทานผลสด ประจำปี 2565 เที่ยว ชิม ช้อป อินทผลัมทานผลสด สไตล์ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา 

               วันที่ 25 มิ.ย. 65  ที่ บริเวณฟาร์มบ้านนอ่านเพิ่มเติม “จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ เปิดเทศกาลอินทผลัมทานผลสด ประจำปี 2565 เที่ยว ชิม ช้อป อินทผลัมทานผลสด สไตล์ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา “