ดีพร้อม ปลื้มสิ่งทอไตรมาสแรกมูลค่าส่งออกพุ่ง กระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่ม

เปิดงาน…ภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เอ่านเพิ่มเติม “ดีพร้อม ปลื้มสิ่งทอไตรมาสแรกมูลค่าส่งออกพุ่ง กระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่ม”