รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) 

รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้อ่านเพิ่มเติม “รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  เป็นประธานเปิดตัวหนังสือ“สร้างนวัตกรรม บนฐานการวิจัย” PLC & Log book (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) “

ประพันธ์สาส์น เปิดตัวหนังสือของ Agnes Chan ภายใต้ชื่องาน “Exclusive Night with Agnes Chan”

ประพันธ์สาส์น เปิดตัวหนังสือของ Agnes Chan ภายใต้ชื่องาอ่านเพิ่มเติม “ประพันธ์สาส์น เปิดตัวหนังสือของ Agnes Chan ภายใต้ชื่องาน “Exclusive Night with Agnes Chan””

เปิดปก…อกนักเขียน : “Clair de Lune” – (แอ้ม) อัญมา มหารมณ์

เปิดปก…อกนักเขียน “Clair de Lune” ปลื้ม ผลงาน 5 เอ่านเพิ่มเติม “เปิดปก…อกนักเขียน : “Clair de Lune” – (แอ้ม) อัญมา มหารมณ์”