“กอ.รมน.” จัดประกวดกิจกรรม “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์”

              กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักอ่านเพิ่มเติม ““กอ.รมน.” จัดประกวดกิจกรรม “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์””

กศน.ร่วมกับ กอ.รมน.จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์

กศน.ร่วมกับ กอ.รมน.จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างอุดมการณ์รอ่านเพิ่มเติม “กศน.ร่วมกับ กอ.รมน.จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์”