“ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” บินตรงสู่ “จอร์เจีย”

         &อ่านเพิ่มเติม ““ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” บินตรงสู่ “จอร์เจีย””