พบกับเหตุการณ์ วงการสะเทือนฟันปลอมอีกครั้ง กับการรับชมคอนเสิร์ตการกุศลขับร้องเพลงประสานเสียงของผู้สูงอายุ คอนเสิร์ต “โจ๋ โก๋ เก๋า เพื่อมูลนิราชสุดา”

🚩ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโคราช/เดินหน้าสหกิจชุมชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ / ลุยขุดลอกคลอง พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง🚩