LDC จับมือ Saijo Denki พัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ Air Fresh 100% ในห้องฟัน ตอกย้ำความปลอดภัยที่ไม่เคยเปลี่ยน

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ผู้ให้บริอ่านเพิ่มเติม “LDC จับมือ Saijo Denki พัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ Air Fresh 100% ในห้องฟัน ตอกย้ำความปลอดภัยที่ไม่เคยเปลี่ยน”

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย ห่างไกลจากโรคปอดอักเสบ สานต่อโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีที่ 6 เนื่องในวันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2021)

วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนอ่านเพิ่มเติม “มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย ห่างไกลจากโรคปอดอักเสบ สานต่อโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีที่ 6 เนื่องในวันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2021)”

บำรุงราษฎร์ สนับสนุนภาครัฐ พร้อมบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปี ภายใต้การดูแลของแพทย์ชำนาญการด้านกุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สนับสนุนภาครัฐ พร้อมฉีดวัคซีนไฟเซออ่านเพิ่มเติม “บำรุงราษฎร์ สนับสนุนภาครัฐ พร้อมบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปี ภายใต้การดูแลของแพทย์ชำนาญการด้านกุมารเวชศาสตร์”

EU-Asia จัดประชุมนานาชาติเรื่อง “การดื้อยาฆ่าเชื้อ” หรือ AMR  ต้นเหตุคนไทยเสียชีวิตปีละ 38,000 คน คาดอีก 30 ปีจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาทั่วโลก ปีละ 10 ล้านคน

EU-Asia ประสานความร่วมมือ เตรียมจัดการประชุมนานาชาติระดอ่านเพิ่มเติม “EU-Asia จัดประชุมนานาชาติเรื่อง “การดื้อยาฆ่าเชื้อ” หรือ AMR  ต้นเหตุคนไทยเสียชีวิตปีละ 38,000 คน คาดอีก 30 ปีจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาทั่วโลก ปีละ 10 ล้านคน”

แพทย์เตือนคนไทยระวัง ‘โรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว’

เนื่องใน “วันหัวใจโลก” หรือ World Heart Day วันที่อ่านเพิ่มเติม “แพทย์เตือนคนไทยระวัง ‘โรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว’”

กรมอนามัย-ไบเออร์ไทย ดีเดย์วันคุมกำเนิดโลก 2564  ร่วมรณรงค์หยุดปัญหา ‘ท้องไม่พร้อม’ พุ่งช่วงโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบสถิติตั้งครรภ์ไม่พึงประอ่านเพิ่มเติม “กรมอนามัย-ไบเออร์ไทย ดีเดย์วันคุมกำเนิดโลก 2564  ร่วมรณรงค์หยุดปัญหา ‘ท้องไม่พร้อม’ พุ่งช่วงโควิด-19”

สูตินรีแพทย์ห่วงผู้หญิงไทยเสี่ยงโรค ‘ช็อกโกแลตซีสต์’ ย้ำไม่หายขาด อาจเป็นซ้ำ แนะรักษาและใช้ยาต่อเนื่อง

สูตินรีแพทย์เจ้าของเพจดัง ร่วมวงเสวนา ‘Expert Treaอ่านเพิ่มเติม “สูตินรีแพทย์ห่วงผู้หญิงไทยเสี่ยงโรค ‘ช็อกโกแลตซีสต์’ ย้ำไม่หายขาด อาจเป็นซ้ำ แนะรักษาและใช้ยาต่อเนื่อง”

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และภาคประชาสังคม เปิดศูนย์เอกซ์เรย์ปอดช่วยรอดโควิด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระดับสีเขียวและเหลืองฟรี

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และภาคประชาสังคม แจ้งว่าผู้ป่วยอ่านเพิ่มเติม “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และภาคประชาสังคม เปิดศูนย์เอกซ์เรย์ปอดช่วยรอดโควิด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระดับสีเขียวและเหลืองฟรี”

สุขภาพ และการดูแลตนเองให้พ้นจากโรค โควิด-19 ช่วงเก็บตัวอยู่กับบ้าน สไตล์ แนนซี่ ทรัพย์สมัย

เมื่อข้าพเจ้า แนนซี่ ทรัพย์สมัย ได้มาจัดรายการทีวี หลังอ่านเพิ่มเติม “สุขภาพ และการดูแลตนเองให้พ้นจากโรค โควิด-19 ช่วงเก็บตัวอยู่กับบ้าน สไตล์ แนนซี่ ทรัพย์สมัย”

ผู้ผลิตยา “เคอร่า” ชี้แจงสิ้นสงสัย สรรพคุณยับยั้งโควิด-19

จากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยาเคอร่าว่าเป็น Fakอ่านเพิ่มเติม “ผู้ผลิตยา “เคอร่า” ชี้แจงสิ้นสงสัย สรรพคุณยับยั้งโควิด-19″