นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เสนอให้จัดตั้งแคมเปญพัฒนาประเทศ ศึกษาเชิงลึก และสร้างโอกาสตามบริบทใหม่ ภายใต้ 12 แนวทาง เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมฑูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล กล่าวกับ ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต-คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต