“บุญรุ่ง เต๋งจงดี”พบปะพูดคุยกับชาวนา เขตลาดกระบัง.. ย้ำนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ช่วยเกษตรกรทุกครัวเรือน

              นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี ผู้สมัครหมายเลข 1 นามพรรคพลังประชารัฐ เขตเลือกตั้งที่ 20 เขตลาดกระบัง (ยกเว้นแขวงลำปลาทิว) กทม. จัดเป็นผู้สมัครรับเลือก สส.ที่ขยันเดินสายพบปะประชาชนทุกวัน ซึ่งล่าสุดได้เดินทางไปยังบริเวณที่ผืนนา เขตลาดกระบัง เพื่อพูดคุยกับชาวนา ถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร

               เมื่อวันที่ 2 พ.ค.66 นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี เดินทางไปชุมชนที่มีเกษตรกรทำนา แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อไปบอกกล่าวให้พี่น้องชาวนา เขตลาดกระบัง  ได้ทราบว่าพรรคพลังประชารัฐ มีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกครัวเรือน  เรียกว่า นโยบาย “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ทำให้สามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูกลง เป็นการช่วยลดต้นทุนการเกษตร ให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้น พร้อมกับจัดตั้งกองทุนปุ๋ยประชารัฐ เพื่อรักษาเสถียรภาพ

               หลังจากชาวนาได้ฟังนายบุญรุ่ง อธิบายรายละเอียดต่างๆของพรรคพลังประชารัฐที่จะช่วยเหลือชาวเกษตรกร ทำให้ชาวนาเขตลาดกระบัง ต่างเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เพราะทุกวันนี้ต้นทุนผลผลิตการเกษตร มีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะ“ปุ๋ย” ดังนั้นแล้วการช่วยเหลือเกษตรกร ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และไม่ควรทอดทิ้งคนกลุ่มนี้

               นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี กล่าวว่า หลายคนไม่คิดว่า กรุงเทพฯ ก็มีชาวสวนชาวนา อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะเขตลาดกระบัง ชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งถ้าเราส่งเสริมการเกษตรในเขตกรุงเทพฯ ก็จะช่วยให้ลดต้นทุนการขนส่งผลผลิตมายังผู้บริโภคในกรุงเทพฯได้  แต่ปัญหาคือต้นทุนการผลิตของการเกษตรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย ซึ่งตอนนี้ทางพรรคพลังประชารัฐก็มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต ถ้าตนมีโอกาสได้รับเลือกมาเป็น สส.เขตลาดกระบัง ก็จะได้นำนโยบายนี้ มาทำให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ โดยได้รับครัวเรือนละ 30,000 บาท ครอบคลุม 8 ล้านครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: