‘สมาร์ทบอร์ดและหลังคา เอสซีจี’ ยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัย ดันแบรนด์ครองใจมหาชน คว้ารางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand

               สมาร์ทบอร์ดและหลังคา เอสซีจี มุ่งยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นด้วยแนวคิดทั้ง ตอบโจทย์ ไลฟ์ สไตล์และการอยู่สบายด้วยเทคโนโลยีดีไซน์ที่สวยงามพร้อมตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน หนุนผลสํารวจขึ้นแท่นแบรนด์อันดับ 1 ครองใจมหาชน คว้ารางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand หมวดวัสดุก่อสร้าง กลุ่มแผ่นฝ้า ผนังและพื้น (ไฟเบอร์ซีเมนต์) และกลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา ก้าวต่อไป พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่รักษ์โลกอย่างยั่งยืนตาม หลัก ESG

               อัญชลี ชวนะลิขิกร Head of Housing Product Solution Business และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด และบริษัท เอสซีจีรูฟฟิ่ง จํากัด ในธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เอสซีจี เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand หลายปีติดต่อกัน ภายใต้การสํารวจความ น่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทย สะท้อนความสําเร็จในปี 2022 ที่เอสซีจีได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนา สินค้าและโซลูชันเพื่อตอบโจทย์เรื่องความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน สอดรับความต้องการของผู้บริโภค โดยในกลุ่ม ไฟเบอร์ซีเมนต์และกลุ่มกระเบื้องมุงหลังคาได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดการปรับตัวที่ ทันท่วงทีเน้น ‘Customer Centric’ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าเชิงลึกและมุ่งมั่นแก้ปัญหาอย่างแท้จริง พัฒนาสินค้าและโซลูชันให้ตอบโจทย์ ESG เจาะเป้าหมายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เลือกใช้สินค้าที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและ สังคม กลยุทธ์ดังกล่าวทําให้ลูกค้านึกถึงแบรนด์ SCG ในเรื่องเทรนด์การอยู่อาศัยอย่างสมํ่าเสมอ สอดรับพฤติกรรม ผู้บริโภคโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เริ่มให้ความสําคัญกับคุณภาพการอยู่อาศัยในบ้านและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

                ‘บ้าน’ จึงไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยส่วนตัว พื้นที่สร้างความสุข และทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งการทํางาน ออกกําลังกาย พักผ่อน ที่นอกจากจะต้องอยู่สบายแล้ว ยังสามารถดีไซน์ให้สวยงามสะท้อนความเป็น ตัวตนของเจ้าของบ้าน โดยเอสซีจี มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์ที่สวยงามและมีฟังก์ชัน ตรงตามต้องการ และการนําเทคโนโลยีมาช่วยให้คุณภาพการอยู่อาศัยดีขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ดีไซน์ที่สวยงามพร้อมตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน

               เมื่อคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับบ้านมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ผู้อยู่อาศัยมักมองหา คือ บ้านที่สวยและมีฟังก์ชันที่ ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของตัวเองมากที่สุด โดยเอสซีจี ได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการดีไซน์เพื่อผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ ความสวยงามทันสมัย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของผู้อยู่อาศัย และออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานของ ลูกค้าแต่ละกลุ่ม อาทิผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่นเฟรทเวิร์ค (SCG Fretwork) ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์แบบฉลุลาย ที่มี ลวดลายให้เลือกหลากหลาย ซึ่งสามารถนํามามิกซ์แอนด์แมทช์ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และการใช้งาน, ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่น ระบายอากาศ- โพรเทคชั่น เทคโนโลยีสูตรซูเปอร์โมเลกุล สีรองพื้นขาวควันบุหรี่ สามารถทาสีทับได้ ทันที ตอบโจทย์เรื่องการทํางานง่าย ติดตั้งได้เร็วขึ้น ช่วยระบายอากาศร้อนจากโถงหลังคา ทําให้บ้านเย็นและยังมีตา ข่ายกันแมลงสําเร็จรูปจากโรงงาน, หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจีด้วยเทคโนโลยี NoiseTECH นวัตกรรมเคลือบสีลด เสียงดังรายแรกในอาเซียน ช่วยลดเสียงฝนตกกระทบบนหลังคาได้ดีกว่าหลังคาเมทัลชีทบุฉนวนทั่วไป สูงสุดถึง 18%, หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Excella Digital Printing ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ลายด้วยระบบดิจิตอลบนผืน หลังคา ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิ 1,110 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยทน ไม่ซีดจาง คงทนยาวนานด้วยคุณสมบัติ ของเซรามิก ลํ้าหน้าด้วยดีไซน์ลวดลายธรรมชาติเสมือนจริง

ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์และการอยู่สบายด้วยเทคโนโลยี

               การสร้างคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นด้วยโซลูชันที่ทําให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยนําเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และการใช้แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมการทํางานของระบบ อาทิ ระบบหลังคา โซลาร์นวัตกรรมประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ด้วยโซลาร์ระบบ Hybrid สามารถกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ได้ทั้งกลางวัน กลางคืน และเป็นแหล่งสํารองไฟไว้ใช้กรณีไฟฟ้าดับ ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุม ตรวจสอบการ ผลิตไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้อย่างเรียลไทม์ อีกทั้งตอบโจทย์เทรนด์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยสินค้า และบริการอย่างเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า หรือ EV Charger ทางเลือกของคนรุ่นใหม่, เครื่องเติมอากาศดี

               SCG Active AIR Quality ช่วยกรองอากาศดีเข้าภายในบ้านและดันอากาศเสียออกนอกตัวบ้าน ทําให้อากาศสะอาดและปลอดภัย จากฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ รวมถึงเติมออกซิเจนเข้าบ้าน ช่วยให้รู้สึกสดชื่นและเพิ่มคุณภาพ ในการนอนหลับ SCG Smart Wall Privazy นวัตกรรมระบบผนังกันเสียงที่สามารถกันเสียงได้สูงสุดถึง 66 STC (Sound Transmission Class) ติดตั้งง่ายด้วยระบบแห้งและยังแข็งแรงทนทาน แก้ปัญหาการมีเสียงดังระหว่างห้อง สร้างเป็น ส่วนตัว ตอบโจทย์การกั้นห้องในที่ทํางานหรือห้องประชุมสัมมนา เป็นต้น

               “ความตั้งใจของแบรนด์ ที่ขาดไม่ได้คือเรื่อง Green Innovation ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่คนรุ่นใหม่ให้ความใส่ใจ และกําลังเป็นเทรนด์ไปทั่วโลก เราจึงใส่ใจด้าน ESG และ Net Zero Carbon โดยกระบวนการผลิตของเราจะ พยายามทําให้เป็น Zero Waste จากในโรงงาน ทุกอย่างที่เหลือสามารถนํากลับมาใช้ได้หมดโดยไม่เหลือฝังกลบ ทํา ให้ใช้วัสดุที่มีได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วนที่สองคือการใช้พลังงานในการผลิต เราพยายามลดวิธีการใช้พลังงานภายใน โรงงาน หันมาใช้พลังงานสะอาดในการผลิตเพิ่มขึ้น และส่วนที่สาม เราตอบโจทย์สินค้าให้ตรงกับผู้ใช้ นอกจากจะ สวยงามแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้เต็มที่ เช่น เทคโนโลยีโคทติ้งที่ช่วยลดพลังงานความร้อน ช่วย สะท้อนความร้อนออก บ้านที่ร้อนอบอ้าวก็จะเย็นลง เราพยายามทําทุกระบบให้เย็นลงทั้งผนัง และหลังคา ซึ่งการทํา ให้ทุกส่วนของบ้านเย็นลง ช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง ตอบรับการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่และเป็นแบรนด์รักษ์ โลกตามปณิธาน SCG Passion for Better ที่วางไว้” อัญชลี กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: