มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ฯ เปิดเวทีเสวนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโนราหลังขึ้นทะเบียนยูเนสโก

            มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยกิจกรรมการเสวนาและสาธิต “โนรา มรดกภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ”

              13 มีนาคม 2566 ณ โรงละคร สถาบันคึกฤทธิ์ได้จัด งานเสวนาโนรา มรดกภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ มีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำโดย ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (วิทยากรด้านมรดกที่มีชีวิตขององค์การยูเนสโก) , ศ.พรรัตน์ ดำรุง (นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและศิลปะพื้นบ้านไทย) และผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดงโนรา)

              โดย ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล กล่าวว่า

               “หลังจากที่ยูเนสโกมีมติให้โนรา นาฏศิลป์ของไทย ได้รับการบรรจุอยู่ในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โนรามีความเข้มแข็งมาก เดิมทีโนรามีการสืบทอดในวงกว้าง เนื่องจากโนรามีความยืดหยุ่น ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญคือโนรา ไม่ใช่แค่ศิลปะพื้นบ้านแต่ยังเป็นพิธีกรรมที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น จึงทำให้ตัวโนราเองสามารถรักษาดุลยภาพระหว่างจารีตประเพณี กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ได้ ”

              ทางด้าน ศ.พรรัตน์ ดำรุง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและศิลปะพื้นบ้านไทย กล่าวเสริมว่า  “การได้รับการยอมรับจากยูเนสโกถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าก็คือ เราจะสืบสานและสืบทอดต่อไปอย่างไร ที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นว่าเราดูแลศิลปะที่อยู่ในเนื้อในตัวของศิลปินที่เป็นชาวบ้านได้ดี ถึงปัจจุบันจะปรับเปลี่ยนมาเป็นทางการเรียนการสอนให้เข้าถึงได้ในวงกว้าง เราก็ทำได้ดี ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ ทำอย่างไรให้สิ่งนี้มันดีขึ้นกว่าเดิม หรือมันน่าจะเป็นที่ยอมรับ เมื่อคนรู้จักโนราดีขึ้นแล้ว ทำอย่างไรให้รู้สึกภาคภูมิใจในภูมิความรู้ ภูมิปัญญานี้ แล้วมองเห็นว่ามันยังมีค่าในชีวิต โนราไม่ใช่ศิลปะเฉพาะร้องรำ โนรายังมีรากเง้าที่ควรจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกต้องตามขนบของโนราค่ะ” 

              หลังจบการเสวนาฯ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์  ได้สาธิตการร่ายรำโนราอย่างอ่อนช้อยสวยงามสมกับเจ้าของฉายา “ดำรงค์ศิลป์” ซึ่งหมายถึงผู้ที่ดำรงค์รักษาท่ารำ พร้อมเสียงร้องสำเนียงโนราดั้งเดิม ที่สะกดทุกสายตาคนดู และภายในงานยังมีสินค้าจากภาคใต้ให้ได้ ช้อป อาทิ งาน Handmade ลูกปัดหลากหลายสีของโนรา เสน่ห์ภูมิปัญญาของภาคใต้  พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองภาคใต้ อย่าง ข้าวยำปักษ์ใต้ ขนมจีนน้ำยาปู เต้าคั่ว และขนมกวนหน้าขี้มัน ขนมลา ขนมหัวล้านนึ่ง ข้าวต้มสามเหลี่ยม มาให้ชิมกันอีกด้วย

            เตรียมติดตามกิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยจากมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ฯ ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งปี 2566 สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรม ผ่านช่องทาง Facebook: @kukritinstitute   Tiktok: kipac.kukrit.2454@gmail.com  IG: @kukritinstitute

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: