เมษายนนี้เป็นต้นไป ลูกจ้าง ผู้ประกอบการสามารถปรึกษา ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านแรงงานผ่าน Line ได้ทุกที่ ทุกเวลา

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) หนึ่งในห้าเสือของกระทรวงแรงงานซึ่งมีหน้าที่กำกับ ดูแล คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงาน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากล

         แม้ว่าการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปัจจุบัน ลูกจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้  (eservice.labour.go.th) แต่บริการที่มีนั้นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังผู้ใช้อย่างเต็มที่ ประกอบกับทิศทางการติดต่อราชการในปัจจุบันที่ลูกจ้าง/ผู้ประกอบการต้องการปรึกษา ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ในรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมาย PDPA แต่ยังคงความต้องการที่จะติดตามสถานะการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเอง

         เพื่อยกระดับการให้บริการ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษา ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแบบ 24×7 เพื่อให้ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการแบบครบวงจรผ่าน Line Official ได้ภายในเดือนเมษายน 2566 พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการให้บริการ Call Center การอัพเดตข่าวสารและความรู้ด้านแรงงานผ่าน Facebook โดยสามารถติดตามข่าวสาร หรือใช้บริการผ่านช่องทางสายด่วน 1546 หรือ 1506 กด 3, Line official: @prdlpw, Facebook fan page: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือเว็บไซต์: http://www.labour.go.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: