คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) จัดงานแถลงข่าว “New Directions for growth of Business education 2023 ทิศทางการปรับตัวด้านการบริหารธุรกิจยุคปัจจุบัน”

             คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS)เล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การปรับตัวและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆของสถาบันการศึกษา จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีส่วนขับเคลื่อนภาคธุรกิจ จึงได้เตรียมจัดงานแถลงข่าว “New Directions for growth of Business education 2023 ทิศทางการปรับตัวด้านการบริหารธุรกิจยุคปัจจุบัน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) พร้อมด้วย CEO นิสิตเก่าดีเด่นของคณะ คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ CEO KPMG Thailand และคุณพิทักษ์ ลาภปรารถนา ประธานกลุ่มบริษัทในเครือเฮลท์แลนด์กรุ๊ป มาร่วมให้ข้อมูลเชิงลึก ใน  วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณCBS LOUNGE  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: