“กนอ. ร่วมกับตำรวจภูธรภาค๒ และตำรวจท่องเที่ยว ขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม” 

               วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยองดร.อัครพัชร์  พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษาผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) , นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน , นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. , นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.  ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และคณะ , พล.ต.ท. สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและคณะ ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (เอเซีย อาร์ไอแอล ผาแดง WHA)  เยี่ยมชม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาจราจร  และปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: