บริษัท ซีแอนด์จีฯ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566

นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม พร้อมทีมงาน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆในพื้นที่ และชุมชน กว่า 80 แห่ง โดยมอบอุปกรณ์สำหรับส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย ขนม อุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและชุมชนบริเวณรอบโครงการ ซึ่งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมของชุมชนควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: