รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท  นำทีมวิจัย และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนหลงลับแลและหมอนทองเพื่อการส่งออกต่างประเทศ

          อ่านเพิ่มเติม ” รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท  นำทีมวิจัย และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนหลงลับแลและหมอนทองเพื่อการส่งออกต่างประเทศ”

แนนซี่ ทรัพย์สมัย  เปิด นวัตกรรมใหม่  อายุรศาสตร์ชะลอวัย  กับ ดิ ไอคอน ของ มาดามต่าย เตือนจิตต์ มุกดาสนิท 

               ฟ้าใสสกายบลูและ เอ็นเค.เอ็กซเพรสเทรเวิล อ่านเพิ่มเติม “แนนซี่ ทรัพย์สมัย  เปิด นวัตกรรมใหม่  อายุรศาสตร์ชะลอวัย  กับ ดิ ไอคอน ของ มาดามต่าย เตือนจิตต์ มุกดาสนิท “