DITP เดินหน้าส่งเสริมอาหารไทยบุกตลาดต่างประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT /ต่ออายุตราฯ ประจำปี 2566 เพื่อยกระดับสินค้าอาหารไทยตอบโจทย์เทรนด์โลกยุคใหม่

              อาหารไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน สะท้อนถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และศิลปะอันงดงามผ่านเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ มีรสชาติที่โดดเด่น ด้วยภูมิประเทศที่เอื้อต่อความหลากหลายทางวัตถุดิบทำให้สามารถรังสรรค์เมนูอาหารจนเกิดเป็นเอกลักษณ์แห่งรสชาติในแบบฉบับความเป็นไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

              นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เผยว่า อาหารไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศเห็นได้จากจำนวนร้านอาหารไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงเมนูอาหารไทยที่ได้รับการโหวตเป็นเมนูยอดนิยมอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปขึ้นมาให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมปรุงอาหารทานเอง หรือหันมารับประทานอาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่บางแห่งไม่สามารถเสาะหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้ได้รสชาติตามต้นตำหรับไทย ดังนั้น สิ่งปรุงรสอาหารไทย เครื่องแกงสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีรสชาติมาตรฐานตามแบบฉบับไทยจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว

              และจากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในเรื่องของ “อาหารไทย อาหารโลก” ที่มุ่งเน้นการขยายตลาดอาหารไทยไปตลาดโลกนั้น DITP ได้ดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป โดยใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปในตลาดโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย ในทุกปี DITP จะมีการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ซึ่งจะเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานของรสชาติตามแบบฉบับอาหารไทยเพื่อให้ผู้บริโภคหรือร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถเลือกซื้อเพื่อนำไปรับประทานหรือปรุงอาหารได้อย่างสะดวกและมีรสชาติตามตำหรับอาหารไทย

              สำหรับการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปนั้น แบ่งเป็น อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารไทยพร้อมปรุง น้ำจิ้มสำหรับอาหารไทย และสิ่งปรุงรสสำหรับอาหารไทย คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนจากรสชาติอาหาร นวัตกรรมคุณภาพอาหาร ขั้นตอนการเตรียมและปรุงอาหาร มาตรฐานการผลิต และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สถาบันอาหาร สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย

              ด้านสิทธิประโยชน์ เมื่อได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แล้วจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจัดแสดงสินค้าในส่วนนิทรรศการที่ได้รับจัดสรรพื้นที่ภายในงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของกรมฯ ได้รับการบรรจุรายชื่อในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และ Application Thai SELECT เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นต้น

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวนทั้งสิ้น 633ผลิตภัณฑ์ จาก 60 บริษัท อาทิ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดิลิเชียส เดสทิเนชั่น จากบริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด แบรนด์รอยไทย จากบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง แบรนด์บลูเอเลเฟ่น จากบริษัท บลูสไปซ์จำกัด แบรนด์นางรำ จากบริษัท ฟู้ดสเป็คเชียลไลซ์ จำกัด แบรนด์โลโบ จากบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด   แบรนด์พันท้ายนรสิงห์ จากบริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด แบรนด์ไทยอารีย์ จากบริษัท ไทยอารีย์ ฟู๊ดแอนด์เฟรนด์ จำกัด แบรนด์ไทยช้อยส์ จากบริษัท มอนตี้ แอนด์ ท็อทโก้ จำกัด  และแบรนด์แม่พลอย บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด เป็นต้น

              ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่สนใจ สามารถสมัครขอรับตรา/ต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2566 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566 ผ่านเว็บไซต์  https://www.thaiselect2023.com โดยจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566       ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักส่งเสริม-การค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 02 507 8356 หรือ Facebook : Thai SELECT

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: