ครบรอบ 40 ปี กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย)  40 th Anniversary MinebeaMitsumi Group (Thailand)

                วันที่ 14 ธันวาคม 2565 – กลุ่มบริอ่านเพิ่มเติม “ครบรอบ 40 ปี กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย)  40 th Anniversary MinebeaMitsumi Group (Thailand)”

60 ปี วว. มุ่งมั่นสานพลังความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนากับนานาประเทศ   ยกระดับศักยภาพ SME ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน

          อ่านเพิ่มเติม “60 ปี วว. มุ่งมั่นสานพลังความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนากับนานาประเทศ   ยกระดับศักยภาพ SME ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน”