มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี จัดกิจกรรม “เวทีสร้างฝันอาชีพเยาวชน”

คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับคุณอุทุมภรณ์ วีรานุวัตติ์ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เวทีสร้างฝันอาชีพเยาวชน” ภายใต้โครงการ เอชเอสบีซีสานฝัน เยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพ สู้ภัยโควิด (Youth LED) เป็นพื้นที่ให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางยากไร้ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มความพร้อมและสร้างทักษะอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางยากไร้ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในอนาคตจากมืออาชีพ โดยมี ดร.โศภชา  เอี่ยมโอภาส,คุณแสงจันทร์ หวานซื้ง  และวิทยากรหลายท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ วันก่อน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: