มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี จัดกิจกรรม “เวทีสร้างฝันอาชีพเยาวชน”

คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบอ่านเพิ่มเติม “มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ ธนาคารเอชเอสบีซี จัดกิจกรรม “เวทีสร้างฝันอาชีพเยาวชน””