เปิดงานกระทุ่มแบน TRADE FAIR 64  บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาคร (โตเกียวพลาซ่าสมุทรสาคร by ตาต้าคุง)

              วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 18.30 น. ที่บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง เป็นประธานเปิดงาน กระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64 โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร, นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.สุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร, นายบรรพต จันทรวงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารท้องถิ่น,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมเปิดงาน

            นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ประมาณ 128.75 ตารางกิโลเมตร มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีสภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก

              อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดภาวะความชบเซาของเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และวิสาหกิจชมชนในพื้นที่ ประชาชนได้รับผลกระทบต่อรายได้และรายจ่ายที่ไม่สมดุลกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อำเภอกระทุ่มแบน จึงได้จัดทำโครงการ กระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64 ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

              โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และพื้นที่อื่นในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CVID-19) เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และพื้นที่อื่นในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการค้าและมีเงินทุนหมุนเวียนภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้ประชาชนได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคเอกชน

              ในงานพบกับ การออกร้านของภาคอุตสาหกรรมภาควิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เกษตรกรชาวสวนพืช ผัก ผลไม้ กล้วยไม้ ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 150 คูหากิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น คอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น วันที่ 2 พฤศจิกายน พบกับ ตรี ชัยณรงค์ วันที่ 3 พฤศจิกายน พบกับ ดอกแค ท็อปไลน์ วันที่ 4 พฤศจิกายน เบนซ์ AF วันที่ 5 พฤศจิกายน เจน ซุปเปอร์วาเลนไทน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน เต๋า ภูศิลป์ กิจกรรมนาทีทอง นาทีถูก ให้ผู้เข้าชมงานสามารถซื้อสินค้าภายในงานได้ในราคาพิเศษ, กิจกรรมแจกนักช้อป ให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกบนเวที และรับของรางวัลประจำวัน และกิจกรรมช้อปแหลกแจกเลย ให้ผู้ซื้อสินค้าได้ลุ้นรางวัลอีกมากมาย

            กระทุ่มแบนเทรดแฟร์ 64” ณ บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 24.00 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: