เบเยอร์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2565ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

          ดร. วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม อันเป็นรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความวิริยะอุตสาหะ คิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้า รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

          ดร. วรวัฒน์ เปิดเผยว่า “ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของเรา อีกทั้งรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรยังคงมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีจิตใจเป็นเจ้าของงาน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีความยืดหยุ่น เรียนรู้และใช้ทักษะที่หลากหลาย มีใจรักในการพัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ดำรงไว้ซึ่งความยั่งยืนทางธุรกิจ และความสมดุลของโลกที่จะส่งผ่านสู่รุ่นต่อไป”

          ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ ยึดมั่นในการพัฒนาทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นที่ 1 ของตลาดสีนวัตกรรมบนพื้นฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังปณิธาน สีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ โดยปัจจุบันสีเบเยอร์จัดจำหน่ายในประเทศมากกว่า 4,000 ร้านค้า และทั่วภูมิภาคเอเชียมากกว่า 10 ประเทศ พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจบริการด้านสีในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: