กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพฯ.. เลือก พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ นั่งประธาน

               เมื่อวันที่ 1 ต.ค.65 ณ สโมสรกองทัพบก ห้องประชุม VIP3 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกองทุนฯ พร้อมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

               ในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป , พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ, นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป, ดร.ทวีลาภ ริ้วทอง, ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์, พลตำรวจตรี นิธิโรจน์ บุญญาศิริโรจน์, นายสมบัติ สายคำ, ดร.ธนพนธ์ คล้ายจินดา, นายสัญญา พัชรนรากุล

               สำหรับการออกเสียงเลือกผู้ที่จะมาเป็นประธานกองทุนฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก พันตรี ประวีร์ จินดาวรรณ มาเป็นประธานกองทุนฯ

               กองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาทุนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งการให้ทุนการศึกษา และฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: