รองผบช.น. ประธานประชุมคณะกต.ตร.กทม.และที่ปรึกษาฯ ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน-คุณกิตติพงษ์ รับโล่เกียรติคุณ

               วันที่ 27 ก.ย.65 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รองผบช.น. เป็นประธานการประชุมคณะกต.ตร.กทม.และที่ปรึกษาฯ โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น., พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผบช.น., ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-ที่ปรึกษากต.ตร.กทม.,คณะกต.ตร.กทม. และที่ปรึกษาฯ, คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ, คุณสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ, คุณคุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์, คุณวิจิตร รัตนศิริวิไล, คุณบัญชา รัชตวุฒิมงคล

               ประธานอนุกต.ตร.บก.1-9 อาทิ คุณน้ำค้าง พึ่งทอง, คุณโกมล ลาภพรหมรัตน, คุณธีรศักดิ์ ศิริโสภนา, คุณศิริเวช รัตนเทพสถิตย์, คุณประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์, คุณเมตตา ปราบสุธา เข้าร่วมประชุมและพูดคุยสรุปผลการดำเนินงานและขอบคุณการทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

               พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นการขอบคุณ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. และ พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผบช.น.

               พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ เป็นตัวแทน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ, ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ, คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ, ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ, คุณสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ, คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล และ คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ในการประชุมคณะกต.ตร.กทม.และที่ปรึกษา อีกด้วย ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กทม.

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: