สสว. แถลงผลการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ประจำปี 2565

               นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานใน พิธีแถลงผลการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตร SME ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกียรติร่วมงาน

บุคคลในภาพจากซ้าย

  1. นายนราวิทย์ เปาอินทร์    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  2. นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต      รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  3. รศ.ดร. วีระพงศ์ มาลัย       ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  4. นางลักขณา ตั้งจิตนบ        ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  5. นายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: