การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)

               พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มอบหมายให้  พล.ต.ต.วริศร์สิริ ลีละสิริ  ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขีปลอดภัย ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน อบรมหลักสูตร กนอ. ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๕

               สำหรับกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน และการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CP CPR VOLUNTEER” ซึ่งเป็นวิทยากรภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมฯ สภากาชาดไทย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสอนช่วยชีวิต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและขยายผลการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ไปยังผู้ประกอบการในนิคมฯ รวมถึงประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ ด้วย

               นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และปลูกฝังวินัยการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: