ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย  เพชรเม็ดงามเมืองไทย.. ได้รับเกียรติร่วมเป็นประธาน ในงานวันแม่แห่งชาติ

               ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย  ประธาน สภาสตรี นวัตวิถี สมุทรปราการ พร้อมคณะทำงาน ได้รับเกียรติร่วมเป็นประธาน โครงการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ ซึ่งงานนี้จัดโดย “สมาคมเมโลเดียน” โดยได้รับความกรุณาจาก หม่อมราชวงศ์ วรปรภา จักรพันธุ์ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่น

               สำหรับการได้รับเกียรติของท่าน ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย  ให้ร่วมเป็นประธานในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากท่าน ดร.ศุภภัทรา เป็นสตรีที่มีคุณูปการต่อสังคมอย่างมากมาย ทั้งด้านการส่งเสริมศิลปชีพ  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสาธารณสุข โดยท่านมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสานต่อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้นำร่องผลักดันเรื่องผ้าไทยสู่สากลโลก โดยพยายามประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมผลักดันผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพของคนในท้องถิ่นเมืองไทย ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย 
ประธาน สภาสตรี นวัตวิถี สมุทรปราการ

               ถ้าจะกล่าวลงลึกในรายละเอียดภารกิจที่ทำเพื่อสังคมของท่าน ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย  ก็คงจะเรียกได้ว่าสามารถที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือหนึ่งเล่มได้เลยทีเดียว ซึ่งจะเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าและน่าอ่าน สืบทอดไปถึงลูกหลานคนไทยได้จดจำในความภาคภูมิใจ ที่แผ่นดินไทย มีทรัพยากรบุคคลอันลำค่าประดุจดั่งเพชรเม็ดงาม

               ดังนั้นจึงสมควรเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่าน ดร.ศุภภัทรา อภิรักษ์วรชัย  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ เด่น กาญบุตร นายกสมาคมเมโลเดียน เรียนเชิญท่าน ดร.ศุภภัทรา ร่วมเป็นประธาน ในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ในครั้งนี้

อาจารย์ เด่น กาญบุตร นายกสมาคมเมโลเดียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: