บริษัท ซีแอนด์จี ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

               นาย เหอ  หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด    ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม  นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้บริหารกรมฯ ผู้บริหารบริษัทฯ ตัวแทนสำนักสิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนชุมชนเขตหนองแขม ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 800 ต้น ภายใต้ “โครงการ จป. ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

               นอกจากนี้ นาย เหอ  หนิง  ได้นำคณะผู้บริหารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนสานต่อพันธกิจในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานการประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยและระดับสากล ทังนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบเสมือนจริง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://www.cg-ep.co.th/thai, http://www.cg-ep.co.th/ng

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: